Login
OUR SOCIAL MEDIA PROFILES
linkedin-idea-con linkedin-group-idea-con facebook-idea-con google-plus-idea-con twitter-idea-con
CERTIFICATIONS & AWARDS
Achilles Certificate Sellihca Certificate Gazelle Award Subsea Valley 05-iso-9001-idea-con

VÅR SISTE JOBBER

SUBSCRIBE TO RSS rss-idea-con
en
nb da

Jobber

Konsulentjobb hos IDEA Consultants AS

IDEA Consultants er et konsulentselskap og tilbyr derfor arbeid som konsulent på kontrakts- og timebasis.

Vi kan tilby langsiktige konsulentjobber, fortrinnsvis hos våre norske kunder. Vi vil på sikt også kunne tilby arbeid direkte på våre danske kontorer eller hos våre danske kunder.

Det er etablert en god relasjon til store norske kunder, hovedsakelig innenfor maskin-, olje og offshore bransjene.

IDEA Consultants AS kan tilby kontraktsansettelse i tidsrom som avtales på forhånd og aksepteres av kunde og konsulent. Lengden på dette tidsrommet kan enten være styrt av prosjekt lengde eller av en konkret kontraktsdato. Det er ofte store muligheter for forlengelse av perioden. Denne forlengelsen skal dog godkjennes av alle parter før den påbegynnes.

Normal arbeidsuke som konsulent er på 37,5 timer, men i travle perioder kan det være ønskelig at konsulenten skal jobbe mer enn dette. Dette skal dog godkjennes av den aktuelle konsulent og nærmeste leder hos kunden.

”On-site” konsulentoppgaver

Ved ”On-site” konsulentoppgaver sitter konsulenten fysisk i kundens virksomhet og utfører arbeidet der. Denne arbeidsformen mest vanlig for våre tjenester, og konsulenten inngår i kundens organisasjon, og kunden er tillagt ledelses- og instruksjonsansvar overfor konsulenten i kontraktsperioden. Det er generelt stor fleksibilitet fra våre kunders side, og det vil normalt være mulig å ha langhelger hjemme dersom kontoret er langt fra konsulentens bosted.

”In house” konsulentoppdrag

Ved ”In house” konsulentoppdrag sitter konsulenten på ett av våre kontorer i København eller Randers (DK) eller i Stathelle (N). Her jobber man på prosjekter som helt eller delvis utføres og styres av IDEA Consultants AS.

Våre største norske kunder har gitt alle våre kontorer status som satellittkontor. Det vil si at det her har blitt opprettet en direkte internettforbindelse (VPN-forbindelse) slik at det er mulig å sitte ”midt i miljøet” hos den norske kunden, mens konsulenten fysisk er lokalisert på ett av våre egne kontorer. For å være aktuell for en slik satellittkontorplass må du først ha gjennomgått en ”opplærings-/innkjøringsperiode” hos den aktuelle kunden. Denne perioden kan vare fra 3-12 mnd, og man skal etter dette vurderes som egnet av kunden. Når vi på sikt har bygget opp en solid base av ansatte er tanken at vi selv skal kunne stå for denne opplæring og innkjøringen.

Som konsulent er disse generelle egenskaper og kvalifikasjoner gode å ha

  • Evnen til å arbeide i team og selvstendig, og til å oppsøke nødvendig informasjon
  • Gode samarbeidsevner og miljøskapende egenskaper
  • Fleksibilitet med hensyn på funksjon, arbeidsforhold, arbeidsbelastning og arbeidssted
  • Ønskelig med erfaring fra maskinindustribransjen og gjerne – men ikke påkrevd – fra olje- eller gassprosjekter
  • Ønskelig at man kan gjøre seg forstått på ”skandinavisk” og engelsk

Økonomiske betingelser

  • IDEA Consultants AS jobber for at våre konsulenter skal ha markedets høyeste lønn. Vi har fokus på å minimere de administrative kostnadene i IDEA Consultants AS for å kunne oppnå dette
  • Ettersom jobben er betalt per time får du lønn for hver fakturerte time i den påfølgende måneden
  • Lønnen utbetales månedsvis

Er du vår kommende konsulent?

Om du synes dette høres spennende ut og ønsker å høre mer om hva vi kan tilby er du velkommen til å ta kontakt på e-post adressen nedenfor.

For å kunne komme i betraktning til ledige konsulentoppdrag, eller for å stå oppført i vår kandidatdatabase, må du fylle inn din CV gjennom vår CV-generator.

Vi sender aldri informasjon videre til kunder før vi har godkjennelse fra din side og vi utøver 100% diskresjon i forhold til all informasjon vi mottar fra deg.

Kontakt og jobbsøking

Kontaktperson: Bettina Bjerregaard, HR Manager
Telefon: (+47) 92 25 69 06
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

CV opprettes på engelsk via vår CV Generator.